เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน

22,222 6,666 บาท -70%

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / ทะเลสาบคาวากุจิ / ตลาดชินจูกุ

เที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน พัก + กิน + เที่ยว + ไกด์ + รถรับส่งสนามบิน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบชิลล์ๆ ชมวิวบรรยากาศทะเลสาบคาวากุชิโกะ เสน่ห์ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์แดนอาทิตย์อุทัย ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว...ช้อปปิ้งย่านดังชินจุกุ

รายละเอียดโปรแกรม:

- ทัวร์ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / ทะเลสาบคาวากุจิ / ตลาดชินจูกุ

- ชมวิวบรรยากาศทะเลสาบคาวากุซิโกะ ยลเสน่ห์ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์แดนอาทิตย์อุทัย

- ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งย่านดังตลาดชินจูกุ

- ที่พัก 5 วัน 3 คืน (โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า)

- อาหาร 4 มื้อ (เช้า 3 มื้อ/ เที่ยง 1 มื้อ)

- ทัวร์ 1 วัน (เที่ยวตามแพ็คเกจในวันที่ 2 ของการเดินทาง)

- ฟรีเดย์ 2 วัน

- บริการรถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน

รถ Shuttle Bus รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก สู่ สนามบินนาริตะ ต้องทำการจองล่วงหน้า โดยคำนึงถึงไฟล์บินขากลับของท่าน !!!

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และ การยกเลิก:

กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการบริการก่อนทำการจองทัวร์เพื่อประโยชน์ของท่าน

- แพ็คเกจมีอายุใช้ได้ 3 ปี

- สามารถจองทัวร์ได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

- เดินทางได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น (หากเดินทางวันอื่น คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถาม 02-674-5555)

- แพ็คเกจนี้สามารถมอบให้คนอื่นใช้ได้ เป็นของขวัญของฝาก เปลี่ยนมือเปลี่ยนผู้ใช้ได้

- กรุณาแจ้งก่อนใช้บริการล่วงหน้า 45 วัน เพื่อความสะดวกของท่าน

- กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งหมดไม่ว่ากรณี- ใดๆ ทั้งสิ้น

- งดเว้นใช้บริการวันที่ 10-16 เม.ย. และ 25 ธ.ค. – 5 ม.ค. ของทุกปี

- แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น, คูปองหรือส่วนลดอื่นๆ ได้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ:

- ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด, หยุดงาน, การก่อจลาจล

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

- เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

- ในกรณีที่สถานที่เที่ยวบางแห่งในโปรแกรม ปิดทำการหรือปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยให้เข้าชม หรือมีผู้เข้าชมแออัดจนไม่สามารถเข้าชมได้ ทางทัวร์จะขอเปลี่ยนแปลงบางรายการขึ้นอยู่กับเหตุผลดังที่กล่าวแล้วนั้น โดยจะหาสถานที่ท่องเที่ยวทดแทนให้ท่าน ทั้งนี้ท่านไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอเงินคืนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมได้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือ งดรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน

- ในกรณีที่ท่าน มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ ท่านได้ทำการจองไว้กับบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋ว

ซื้อทัวร์มาเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อนๆค่ะ มากันกลุ่มใหญ่เลย ค่อนข้างประทับใจกับบริการนะคะ โดยรวมแล้วทริปนี้ผ่านค่ะ ประทับใจ งดงาม ไม่เคยลืมเลยค่ะ จะหาโอกาสมาเที่ยวอีกอย่างแน่นอนค่ะ

สินค้าใกล้เคียง

โรงแรม นูโว ซิตี้

ข้าวสาร, ถนนสามเสน

2,160 1,800 บาท

มณเฑียร เฮ้าส์

หาดเฉวง, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3,250 1,395 บาท

โนวา สมุย รีสอร์ท

พรุเฉวง, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1,500 1,015 บาท

นิว สตาร์ บีช รีสอร์ท

หาดเฉวงน้อย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11,500 4,815 บาท

สมุย จัสมิน รีสอร์ท

หาดละไม, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4,000 3,150 บาท

แพคเกจเงิน บินฟรี 2 ครั้ง

บินฟรี 2 ครั้ง, ที่พักจาก 100 โรงแรมทั่วประเทศ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 ครั้ง

7,000 3,999 บาท

เที่ยวกระบี่ 3 วัน 2 คืน

เกาะปอดะ/ เกาะไก่/ อ่าวไร่เลย์/ ถ้ำพระนาง/ ทะเลแหวก/ เกาะหม้อ/ เกาะทับ

12,000 1,999 บาท

ทัวร์ 4 เกาะ หัวใจมรกต เดย์ทริป

โปรแกรม: เกาะฮอร์สชู / เกาะหัวใจมรกต / เกาะตาฟุ๊ก / เกาะย่านเชือก

3,900 3,300 บาท

แพคเกจแพลทินัม บินฟรี 14 ครั้ง

บินฟรี 14 ครั้ง, ที่พักจาก 100 โรงแรมทั่วประเทศ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 24 ครั้ง

45,000 19,999 บาท

ตั๋วบินสบายกระเป๋า

ใครๆ ก็บินได้ กับราคาตั๋วสุดคุ้ม สบายกระเป๋า

1,500 899 บาท

แพคเกจทอง บินฟรี 6 ครั้ง

บินฟรี 6 ครั้ง, ที่พักจาก 100 โรงแรมทั่วประเทศ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 10 ครั้ง

19,000 9,999 บาท

โรงแรม ลา วินเทจ รีสอร์ท

โปรฯ โรงแรมราคาพิเศษ คืนที่สอง 11 บาท

4,500 2,111 บาท

ดีลสุดพิเศษ

สุราษฎร์ธานี -58%

นิว สตาร์ บีช รีสอร์ท

หาดเฉวงน้อย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11,500 4,815 บาท
สุราษฎร์ธานี -21%

สมุย จัสมิน รีสอร์ท

หาดละไม, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4,000 3,150 บาท
กระบี่ -37%

ลันตา แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

โปรฯ โรงแรมราคาพิเศษ คืนที่สอง 11 บาท

4,000 2,511 บาท
ภูเก็ต -53%

โรงแรม ลา วินเทจ รีสอร์ท

โปรฯ โรงแรมราคาพิเศษ คืนที่สอง 11 บาท

4,500 2,111 บาท
ประจวบคีรีขันธ์ -34%

วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

โปรฯ โรงแรมราคาพิเศษ คืนที่สอง 11 บาท

8,000 5,311 บาท
สุราษฎร์ธานี -38%

รีเพลย์ เรสซิเดนซ์ สมุย

โปรฯ โรงแรมราคาพิเศษ คืนที่สอง 11 บาท

4,500 2,811 บาท
สุราษฎร์ธานี -16%

รีเพลย์ พูลวิลล่า สมุย

โปรฯ โรงแรมราคาพิเศษ คืนที่สอง 11 บาท

6,000 5,011 บาท
สุราษฎร์ธานี -50%

อโลฮา รีสอร์ท แอนด์ สปา

โปรฯ โรงแรมราคาพิเศษ คืนที่สอง 11 บาท

4,400 2,211 บาท
ตราด -43%

ดิ เอมเมอรัลด์โคฟ เกาะช้าง

โปรฯ โรงแรมราคาพิเศษ คืนที่สอง 11 บาท

6,200 3,511 บาท
ชัยภูมิ -33%

โรงแรมชัยภูมิปาร์ค เซ็นเตอร์

โปรฯ โรงแรมราคาพิเศษ คืนที่สอง 11 บาท

1,800 1,211 บาท
กรุงเทพมหานคร -17%

เอ็น อาร์ ซี เรสซิเด้นท์

โปรฯ โรงแรมราคาพิเศษ คืนที่สอง 11 บาท

1,700 1,411 บาท
สุราษฎร์ธานี -26%

ทราย แดง รีสอร์ท เกาะเต่า

โปรฯ โรงแรมราคาพิเศษ คืนที่สอง 11 บาท

6,400 4,711 บาท
ตราด -77%

อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา

โปรฯ โรงแรมราคาพิเศษ คืนที่สอง 11 บาท

12,000 2,711 บาท